EREDIENSTE:

Moederkerk YouTube: Sondag 09:30

Prediker: Lionel Hutton

Tema: Jesus, Johannes, en Jy

MOEDERKERK:
Klassieke Erediens

Sondag 3 Desember 09:30

Prediker: Lionel Hutton

Teks: Johannes 1:1-8

Tema: Eerste Adventsondag

HOFMEYRSAAL:
Informele Erediens

Sondag 3 Desember 09:30

Prediker: Richard van Wyk

Teks: Johannes 1:1-8

Tema: Eerste Adventsondag

Wat’s nuut?