Dit is betekenisvol dat NG Gemeente Stellenbosch (Moederkerk) die tweede oudste christelike gemeente in die land is (gestig 1686, na Groote Kerk in Kaapstad). Ons gemeente se geloofstorie omsluit dié van ons ganse dorp –  ander gemeentes het hieruit gegroei.  Ons is meer as ooit bewus van die feit dat ons nie hier is net ter wille van onsself nie. Daarom is ons gemeente se visie om ‘n Rivier van Lewende Water te wees, iets wat ons die heel tyd wil herinner aan twee belangrike dinge:

  1. Dat ons bewus sal bly van die BRON waaruit ons leef,
  2. Dat ons geroep is om die lewende water te laat vloei om die wêreld te reining, om lewe en hoop te bring.

Ons getuienis in ons onmiddellike gemeenskap is van kardinale belang. Stellumthombo is ons gemeente se NGO waaronder Straatlig, Becoming Kids en Masandise sorteer. Straatlig werk onder die haweloses in ons omgewing. Becoming Kids is ‘n vroeë-kind-ontwikkelingsprogram wat fokus op hoë risiko kinders uit die Cloetesville omgewing. Masandise, die isiXhosa woord vir kom ons help om te groei, is ‘n studiehulp program, waar finansiële en akademiese steun aan uiters behoeftige jongmense gegee word wat hulle in staat stel om tersiëre opleiding te kry. Vir meer inligting en inspirerende stories besoek Stellumthombo se webtuiste hier.

Moederkerk is bevoorreg om ‘n dinamiese Studentebediening te hê. Studente laat die lewende water in en buite ons gemeenskap vloei. Gaan na Kruiskerk se webwerf en soek by “Raak Betrokke” om te sien waar die studente se energieke water vloei.

Ons gemeente laat die lewende water ook verder vloei:

Mosambiek

Ons betrokkenheid by Chiconono in die Noord-Weste van Mosambiek het geskuif van die uitstuur van ‘n voltydse predikant uit ons eie geledere na die ondersteuning van ‘n plaaslike leraar in samewerkinhg met die Tombini Sinode. Hierdie is ‘n lang betrokkenheid – meer as 20 jaar. Ons poog om deur ons ondersteuning ‘n pad saam met die gemeente en sinode te stap wat kan groei in ‘n selfstandige en volhoubare bediening. Ons is dankbaar vir ds Cesar en sy gesin wat vir die afgelope twee jaar in hierdie akker werk.

Vision Fields

Ons gemeente ondersteun vir August Basson wat deur ons uitgestuur is en vir 20 jaar in Lesotho die Growing Nations program van die grond af opgebou het. Dit is opvallend hoe August se bediening gegroei het van waar hy plaaslike mense opgelei het in natuurlike boerdery metodes (farming God’s way) en dissipelskap,  en hoe dit uitgeberei het na Madagaskar, ander Afrika lande asook Suid-Amerika.  Sedert 2017 is August ‘n mobiliseerder wat mense uit Afrika oplei en toerus om deur hulle werk die oes vir die Koninkryk in te bring. August werk steeds onder die sambreel van Africa Inland Mission en doen steeds opleidingswerk vir Growing Nations in Lesotho.

Maleisië

Hans Combrink se werk as Bybelvertaler onder die Kenia groep in Maleisie  het gegroei na die opleiding van plaaslike mense om die vertalingsproses oor te neem. Hierna was hy die Streeksdirekteur van Wycliff in Asië. Tans is hy die Direkteur van Vertaling vir Biblica Internasionaal. Ons gemeente ondersteun steeds die vertalingswerk van die Kenia projek in Maleisië waar Hans op ‘n ad hoc basis betrokke is.

 

 

 

Missie Japan

Missie Japan is ‘n vennootskap van meer as 40 jaar tussen die RCJ (Reformed Church in Japan) en die NG Kerkfamilie. Japan is die tweede grootste onbereikte mense-groep in die wêreld (met ‘n bevolking van 127 miljoen). Sedert die begin van 2018 is ons gemeente betrokke by Stephan van der Watt en sy gesin wat vir die afgelope 8 jaar reeds werksaam is in Japan. Stephan se verantwoordelikheid het gegroei van ‘n leraar van ‘n plaaslike gemeente daar na ‘n dosent in Pastorale Teologie en Sorg by die Kobe Gereformeerde Teologiese Kweekskool.

 

 

 

Internasionale Studentebediening

Stellenbosch Universiteit het meer as 4400 internasionale studente van 110 lande, wat hoofsaaklik nagraads is. Baie internasionale studente is die room van hul lande en toekomstige leiers. Baie kom uit geslote lande vir die evangelie, maar is ontvanklik vir gasvryheid en vriendskap. Ondersteuning word aan vreemdelinge gebied deur ʼn Engelstalige erediens ( Stellenbosch International Fellowship) , ʼn ondersteuningsgroep vir vroue, Bybelstudies, kampe en uitstappies. Kom woon gerus die erediens by in die Khaya Sondaeoggende om 10h30.

Ds Jurie en Magdaleen Goosen en medewerkers is verantwoordelik vir die bediening. Dis ʼn geloofaksie waar hulle vir hul lewensonderhoud en bedieningsuitgawes afhanklik van vrywillige bydraes. Kontak Jurie (083 235 5920) en Magdaleen (082 427 2924) of stuur epos na fans@moederkerk.co.za indien jy meer inligting benodig of betrokke wil raak

Indien jy by enige van bogenoemde projekte betrokke wil raak of meer inligting benodig,  kontak vir Jan van Zyl by jan@moederkerk.co.za.