MUSIEKTEMA: KYRIE ELEISON –  Here, ontferm U / Lord, have mercy

Ons orrelis, Zorada Temmingh, het vir ons musiek uitgesoek op YouTube vir die Groot Lydensweek:

Die gebed Kyrie eleisondie Grieks vir ‘Here, ontferm U’ kom veral in die Psalms en die evangelies voor. Alhoewel dit baie persoonlik kan wees, veral in tye van nood, word dit ook gebruik as ‘n algemene uitdrukking van vertroue in God se liefde. In die musikale mis (‘n toonsetting van die 5 hoofdele van die Katolieke, Anglikaanse en Lutherse liturgiese mis) is die Kyrie die eerste deel, gevolg deur die Gloria, Credo, Sanctus en Agnus Dei (verlede jaar se musiektema). Die teks is slegs Kyrie eleison (7 lettergrepe ky-ri-e-e-le-i-son), Christus eleison, Kyrie eleison  (Here, ontferm U, Christus, ontferm U, Here, ontferm U). Uit die enorme aantal musikale misse en losstaande Kyrie’s wat deur die eeue geskryf is, is onderstaande seleksie chronologies volgens komponiste gerangskik, sodat die musiekstyle se verandering deur die eeue duidelik waarneembaar is.

 1. PALESTRINA (1525-1594) – Missa Papae Marcelli – https://youtu.be/5v1Tv_NqLuQ
 2. PRAETORIUS (1571-1621) – Missodia Sionia – https://youtu.be/yktUoNrODTE
 3. BYRD, William (1543 -1623) – Mass for 4 Voices – https://youtu.be/VXeT2HWpwc4 [00:00-01:55]       Mass for 5 voices – https://youtu.be/M5pW0awAb-U. Mass for 3 Voices (Kyrie and Gloria) – https://youtu.be/KEbTR1RGNsY
 1. BACH, JS (1685-1750) – Mass in B Minor, BWV 232 – https://youtu.be/uKiCphIiO6c
 2. HAYDN, Michael (1737-1806) – Missa Tempore Quadragesimae, MH 553 (1794) (‘Mis vir Lydenstyd’ dus ‘n mis sonder die Gloria-gedeelte) – https://youtu.be/ygEUyo2SDc4
 1. HAYDN, Josef (1732-1809) – Paukenmesse (Missa in tempore belli) – https://youtu.be/lQMvIQM0AuI Die volledige mis: https://www.youtube.com/watch?v=lQMvI…​ Mass No. 11 in D Minor, Hob. XX11:11 ‘Nelsonmesse’ – https://youtu.be/4r8v8daJ4RA
 1. MOZART (1756-1791) – Mass in C minor KV. 427 (1785) – https://youtu.be/SGWYbkXCcGU       Coronation Mass in C Major K 317 – https://youtu.be/oRXR08eMC-wKyrie in D minor, K.341 – https://youtu.be/t1HrAQag5lQ
 1. BEETHOVEN (1770-1827) – Missa Solemnis – https://youtu.be/FNXMVzH_Dys
 2. SCHUBERT (1797-1828) – Mass in G major DV167 – https://youtu.be/j20hysVNyOE
 3. FRANCK (1822-1890) – Mass in A major, Op 12 – https://youtu.be/C36UZOklwcM
 4. GOUNOD (1818-1893) – St Cecilia Mass (1855) – https://youtu.be/1LXhaGUzHwI (Kyrie); https://youtu.be/9LcTvoG4Tr4 (Volledige mis)
 5. RHEINBERGER (1839-1901) – Mass in G Minor, Op. 187 “Sincere in memoriam” – https://youtu.be/NczYItBshgQMass in E-Flat Major, Op. 109 – https://youtu.be/PEu7DLY5bgM
 1. VAUGHAN WILLIAMS (1872-1958) – Mass in G minor – https://youtu.be/bVVgB29wh50
 2. KODÁLY, Zoltán (1882-1967) – Missa Brevis – https://youtu.be/mhoGeGuJpBA (Kyrie); https://youtu.be/Q7e9MMUPEbM (volledige mis)

 

PALMSONDAG: Jesus se intog in Jerusalem

 

GOEIE VRYDAG

 

PAASSONDAG