Die nuwe Gemeenteblad is hier! Kliek gerus hier om die elektroniese weergawe af te laai. Die hardekopie sal in die kerkkantoor beskikbaar wees.