Ingevolge die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting (POPIA) wat op 1 Julie 2021 in werking tree, stel ons jou net in kennis dat ons as gemeente sekere van jou persoonlike inligting in ons databasis het.

Die data sal nie versprei word nie en dit word veilig bewaar. Indien jy nie meer hierdie elektroniese kommunikasie wil ontvang nie, kan jy enige tyd uitteken deur op ‘unsubscribe’ onderaan die nuusbrief te klik of Whatsapp groepe te verlaat. Jy kan ook die kerkkantoor kontak by 021 883 3458 om jou data by die gemeente te bestudeer, op te dateer of te verwyder.

Vir meer inligting, bestudeer gerus die NG Kerk se POPIA Privaatheidsverklaring waartoe Moedergemeente verbind is. https://www.kaapkerkadmin.co.za/popia/