Kliek hier vir ‘n opsomming van die besprekings by vanjaar se sinode.