Hans Combrink: Biblica (Internasionale Bybelvertaling)

Samewerking in Suidelike Afrika: Ek verteenwoordig Biblica en dien op die raad van die Bible Translation Collaborative, ’n netwerk van 7 organisasies (Biblica, Wycliffe, SIL Suidelike Afrika, die Bybelgenootskap van Suid-Afrika, Seed Company, The Word for the World, en Hands With Words) met die oogmerk om Gods woord te vertaal vir elke taalgroep in Suidelike Afrika wat daaraan behoefte het. Hierdie inisiatief het mettertyd gegroei uit gereelde vergaderinge tot daadwerklike samewerking om die realiteit van Bybelarmoede aan te spreek. Die vrug van hierdie samewerkingsooreenkoms oor die afgelope 2 jaar is dat genoeg fondse reeds ontvang is om 17 nuwe vertaalprojekte in Suidelike Afrika te kon begin.

Opleiding vir Bybelvertalers wêreldwyd: Oor die afgelope 2 jaar was ek baie nou gemoeid met die ontwikkeling van ’n Digital Training Library (DTL) namens die 10 Every Tribe, Every Nation (ETEN) vennoot organisasies as ’n aanlyn hulpbron vir die opleiding van vertalers en konsultante wêreldwyd. Ek is voorsitter van die Content Steering Commitee (CSC) wat ’n stuurfunksie vir die DTL vervul, en van die Content Planning Committee (CPC) wat verantwoordelik is vir die leerplan inhoud van die DTL. In samewerking met Fuller Theological Seminary in Pasedena, CA word die leerplan inhoud dan op die Fuller Equip Platform geplaas sodat vertalers wêreldwyd toegang het tot die opleidingsmateriaal. Ons onmiddellike doel is die loods van Sertifikaat 1 Translation Foundations in September vir die opleiding van beginner vertalers. Hierdie sertifikaat lê die basis vir die ontwikkeling van verdere sertifikate om vertalers meer gevorderde opleiding te gee. Die verwagting is dat ek ten minste vir die volgende paar jaar redelik voltyds met die ontwikkeling van die DTL gemoeid gaan wees.

Sendingbetrokkenheid: As lede van Wycliffe vorm ons deel van die span vertalers, konsultante en ondersteuningspersoneel wat regoor die wêreld bydra tot Bybelvertaling as inherente en onmisbare deel van God se sending.

Ek is in Mei 2020 weer verkies tot die Raad van SIL Internasionaal vir 2020-2025 en in Januarie aangewys as voorsitter vir die res van die termyn. Dit is ’n voorreg om op hierdie wyse nougeset met SIL verbonde te mag bly! Al die raadsvergaderinge oor die laaste 18 maande, insluitend SIL se internasionale konferensie, is aanlyn gehou. Ons beplan egter om in November ons eerste ontmoeting van aangesig tot aangesig te hê!

Op die tuisfront: Nadat Patricia verlede jaar in ’n aflos onderwyspos by Rhenish Laerskool aangestel is, is ons baie dankbaar dat sy vanaf Januarie  vanjaar in ’n voltydse beheerliggaampos aangestel is. Dit was ’n vreugdevolle dag toe Lucia en Noel Hilst op 7 January in Amerika getroud is — ’n klein COVID-troue met hulle predikant terwyl ons dit hier op die strand gevier het! Ons hoop om hulle huwelik komende Januarie hier in persoon te vier! Lucia gaan tans voort met navorsing vir haar meestersgraad. Dit is heerlik om Charlotte weer tuis te hê nadat sy haar 4-jaar graad in Godsdienskunde in die VSA voltooi het. Sy gaan nou hier voort met haar tweede jaar B.Sc. Danielle is nou derdejaar mediese student en Bernard is eerstejaar B.Rek. Ons jongste Anna-Sophia is in graad 7 in Rhenish Laerskool en geniet haar musiek, sport, en vriende!

Uit die bron: Moedergemeente bly in soveel opsigte ons geestelike tuiste: hiér het ons op die kerkbanke en in die katkisasieklas grootgeword,  belydenis van geloof afgelê, en is ek en Patricia in 1993 getroud, is ons 5 kinders oor die jare gedoop, en is ek na 20 jaar se koppeling in Pietermaritzburg op 3 Maart 2019 bevestig as tentmakerpredikant met opdrag Internasionale Bybelvertaling. Dit is vir ons inderdaad ’n voorreg om deel te mag wees van ‘n Rivier van Lewende Water wat uit ons gemeente vloei en wyd vertak om die gemeenskap en die wêreld te reinig, lewe te gee, en hoop te bring!