Moederkerk (kantoor)

KERKHUIS

TEL: 021 883 3458
E-POS: kantoor@moederkerk.co.za

Kantoorbestuurder:
Leana Mclean
kantoor@moederkerk.co.za

Administratiewe Beampte:
Elaine Hamman
elaine@moederkerk.co.za

Tesourier:
Marianne Botha
marianne@moederkerk.co.za