Doel van die Familiebediening
  • “In ons gemeente word kinders verwelkom, gesien én gehoor”
  • “In ons gemeente is daar ruimtes waar families mekaar kan ondersteun, inspireer en saam pret kan hê”
  • “In ons gemeente word ons families bemagtig om ons identiteit in Christus te ontdek en uit te leef”

Moeder Teresa het gesê: “If we really want to love others, we must first begin to love one another in our own home. Love begins at home and so from here – from our own home – love will spread to my neighbor, in the street I live, in the town I live, in the whole world.”

Dit klink of Moeder Teresa hier iets van ons gemeente visie kom verwoord. Om ‘n Rivier van Lewende Water te wees, wil ons in ons huise begin om lief te hê, dit hier demonstreer vir ons kinders, sodat ons dit kan leef in ons buurt, dorp en verder waar ons reis.

Familiebyeenkomste

Ons hou ‘n kwartaallikse byeenkoms waar ‘n saamkuier in gesinsverband verskillende vorme kan aanneem:

  • Wykskuiers waar mense mekaar leer ken en geloofsgemeenskap ervaar
  • Doopbeloftes afgestof word
  • Onderwerpe word aangespreek wat ouers en families toerus vir die tyd waarin ons leef
Familie-Omgeegroepe

Elke jaar in die eerste kwartaal het ons ‘n Sewe Weke Reeks waarin ons die gemeente aanmoedig om deel te raak van ‘n kleingroep.  Ons moedig families aan om as gesinne saam te kom in familieomgeegroepe om die reeks saam te ervaar.  Spesiale materiaal word vir families uitgewerk met praktiese oefeninge wat die gesinne help om die inhoud prakties deel te maak van hulle lewens.

Ons moedig families aan om na die Sewe Weke voort te gaan met hulle Familieomgeegroepe. ‘n Beginpakket vir Familieomgeegroepe wat hulle toerus met geloofsgewoontes kan hier afgelaai word. In ons twee-weeklikse Familie Nuusbrief gee ons ‘n toerustingstuk wat gesinne of familie-omgeegroepe kan gebruik vir hulle byeenkomste.

Indien julle by ‘n familie-omgeegroep wil inskakel, stuur ‘n epos na marie@moederkerk.co.za.

Toerusting vir Families
Positiewe Ouerskap

Die Positiewe Ouerskap kursus word een keer ‘n jaar aangebied in die gemeente. Ons nooi ouerpare en enkel ouers na ‘n 6 weke toerustingsprogram (2 ure per week) gebaseer op waardes wat ouers vaardighede leer. Dit fokus op jou verhouding met jou kind en om hom/haar selfstandigheid te leer en te help om verantwoordelikheid te aanvaar. Vaardighede waarmee ouers toegerus word sluit o.a. in luistervaardighede, hoe om jou kind se emosies te erken, empatie, hoe om op ‘n nie-bedreigende manier jou grense te stel en om op ‘n positiewe manier dissipline toe te pas.

Week 1  Inleiding, Ouerskapstyle en Kwaliteit-tyd
Week 2  Empatie, luistervaardigheid en emosionele intelligensie
Week 3  Die uniekheid van elke kind (sluit die Meyers-Briggs Persoonlikheidsassessering in)
Week 4  Ek-boodskap – om nie-bedreigend grense te stel
Week 5  Dissipline en die hantering van probleemgedrag
Week 7  Huisvergadering, gesinswaardes en probleemoplossing

Dooptoerusting

Ons hou elke derde Woensdag van die maand ‘n doop toerustingsgeleentheid vir ouers wat die volgende maand (eerste Sondag van elke maand) hulle kinders wil laat doop.  Kontak die kerkkantoor vir die aanmelding van doop (die vorm kan hier afgelaai word) en meer inligting oor die doopkategese by kantoor@moederkerk.co.za.

Kategese

Vir ons Peuter, Kleuter, Kinder en Tienerprogrammme van die gemeente, sien die Inligtingspamflet.

Gespesialiseerde Familie Pastoraat

Ons familiepredikant in die gemeente is ingegrawe  in gesinspastoraat met sy spesialisasie in Ouerskap en Huwelikspastoraat. Hy is onder andere opgelei as ‘n IMAGO terapeut wat huwelikspaartjies en gesinne toerus met  in-diepte kommunkasievaardighede.

Ons familiepredikant is Jan van Zyl en kan gekontak word by 082 871 3155 of by jan@moederkerk.co.za.

Love begins at home, and it is not how much we do, but how much love we put into what we do.
~ Moeder Teresa