MOSAMBIEK

Die Mosambiekbediening bestuur die gemeente se uitreik met die Evangelie in Mosambiek spesifiek in Chiconono. Die Yao-volk wat in daardie gebied woon, is Moslems en dit is daarom ‘n baie uitdagende bediening. Die eerste groep bekeerlinge is in September 2003 gedoop. Vanuit Chiconono het die Evangelie die afgelope jare ook versprei na onder andere Muembe en Mavago, waar daar reeds “buiteposte” is. Die visie van die Mosambiekbediening is die vestiging van ‘n onafhanklike kerk onder die Yao-volk.

Kontakpersoon:
Marida van der Merwe
021 887 2577 of 082 374 9909 (sel)
E-pos: marida@hvm.cc

LESOTHO

Ds August Basson en sy gesin werk in Lesotho. Hulle getuig van wonderlike seën op hulle werk en veral dat die gemeente groei! Groot sukses word ook ervaar met hulle jeugbediening. Moedergemeente ondersteun hulle finansieel en met gebed.
Vir ‘n oorsig oor die bediening in Lesotho, kyk na die volgende video:

Kontakpersone:
Jan van Zyl
082 871 3155 (sel)

Jurgens Hendriks
073 772 6706 (sel)
E-pos: jan@moederkerk.co.za hjh@sun.ac.za

MALEISIË

Hierdie bediening is namens die gemeente betrokke by ds Hans Combrink en sy gesin wat in Maleisië werk. Hy werk onder beskerming van Wycliff Bybelvertalers en is besig om, saam met die plaaslike kerk, die Bybel te vertaal in ‘n taal wat deur baie mense gepraat word, maar waarin daar nog geen Bybelvertaling is nie. Wat die werk so uitdagend maak is dat daar selfs nog nie ‘n alfabet vir die betrokke taal is nie en dat die op skrif stel van hierdie alfabet die eerste fase van die Bybelvertaling is.

Volg die Combrinks se bediening by hierdie skakels:
Combrinkchronicles
Combrink blog

Kontakpersoon:
Mias vd Westhuizen
082 920 5841 (sel)
E-pos: effective@proloan.co.za

TOERISTEBEDIENING

Hierdie bediening neem diensbeurte waar in die kerkgebou veral in die toeriste-seisoen met die oog op die begeleiding van besoekers om aan hulle inligting oor die historiese erfenis te gee, spontane berading waar nodig en die beskikbaarstelling van toepaslike historiese en geestelike literatuur.

Kontakpersoon:
Philip de Bruyn
082 776 1657 (sel)
E-pos: philip.de.bruin@gmail.com

BYBELBEDIENING

Die Bybelbediening stel Afrikaanse, Engelse en Xhosa bybels beskikbaar sodat lidmate en bedieninge dit kan versprei na mense wat nie Bybels het nie.

Kontakpersoon:
Willem van der Westhuizen
083 286 9450 (sel)
E-pos: wildwest@mweb.co.za

INTERNASIONALE STUDENTE BEDIENING (“FANS”)

Op die Stellenbosch kampus is 2 500 internasionale studente van 80 lande. Hulle is hoofsaaklik nagraadse studente tussen 30 en 40 jaar oud. Baie kom uit geslote lande vir die evangelie en is toekomstige leiers. Jurie en Magdaleen Goosen reik na hulle uit. Hulp word benodig met die volgende aktiwiteite:

  1. Die ondersteuningsgroep vir vroue van internasionale studente (dames kan help met vervoer, verskaf van eetgoed en help met aanbied van “crafts”)
  2. Bybelstudie vir studente (help met vervoer en eetgoed)
  3. Naweek- en vakansie-uitstappies en kampe
  4. Neem ‘n student aan en stap ‘n pad met hulle
  5. Hulp word ook benodig met aanleer van Engels
  6. Voorbidding
  7. Geldelike bydraes tot die bediening.

Kontakpersoon:
Ydi Coetzee
084 668 8616 (sel)
E-pos: 15794733@sun.ac.za
Webwerf: www.sun.ac.za/bridge