KLANKBEDIENING

Die klankbediening is verantwoordelik vir die instandhouding en bedryf van die klankstelsel in die kerk (wat ook die twee tehuise vir bejaardes, Utopia en Azaleahof, insluit) asook die opneem, redigering en verspreiding van die eredienste op CD. Verder word daar voorsiening gemaak vir die opneem van spesiale geleenthede soos troues, begrafnisse en orreluitvoerings.
Kontakpersoon:
Jan-Albert Koekemoer

083 461 6643 (sel)
E-pos: jak@sunspace.co.za

Die Kruiskerk klankbediening is verantwoordelik vir die instandhouding en bedryf van die klankstelsel in die Kruiskerk-gebou asook die ander klankstelsels in die studentebediening, byvoorbeeld die Hofmeyrsaal en Kerugma (‘n musiekgroep).
Kontakpersoon:
Martin Becker

084 422 3028 (sel)
E-pos: martin@moederkerk.co.za

 

WEBSITE-BEDIENING

Die gemeente se webwerf is ‘n aktiewe kommunikasiekanaal in die gemeente en na buite. Die visie van die bediening, in lyn met die gemeente-visie, is om vir God ‘n elektroniese stroom van Lewende Water te wees! Daar is by hierdie bediening voortdurend behoefte aan mense wat administratief en tegnies kan hulp verleen om hierdie kragtige medium in stand te hou en te ontwikkel.
Kontakpersoon:
Johan van der Merwe

082 940 3319
E-pos: johan@moederkerk.co.za

 

SMS-BEDIENING

Die gemeente kommunikeer ook per SMS met lidmate. Hierdie bediening behartig die logistieke ondersteuning van hierdie kommunikasie-medium.
Kontakpersoon:
Maritha Kotze

021 883 3458
E-pos: kantoor@moederkerk.co.za

 

ELEKTRONIESE NUUSBRIEF

Die e-nuus kom maandeliks uit met vars bedieningsgetuienisse en -inligting.
Kontakpersoon:
Johan van der Merwe

082 940 3319 (sel)
E-pos: johan@moederkerk.co.za

 

GRAFIESE BEDIENING

Hierdie bediening bestaan uit mense wat vaardig is met grafiese ontwerp of bladuitleg en kan help om al die kommunikasiestukke in die gemeente te ontwerp.
Kontakpersoon:
Stephan Meyer

084 890 0060 (sel)
E-pos: stephan@moederkerk.co.za

 

GEMEENTEBLAD

Die gemeenteblad verskyn twee maal per jaar.  Die blad wil ‘n oorsig gee oor wat die Here in en deur Moedergemeente doen.  Die behoefte is hier deurlopend aan mense wat kan help met die insameling van inligting en die uitleg op die rekenaar.
Kontakpersoon:
Jo-Marié Claassen

073 441 9370 (sel)
E-pos: jmc@adept.co.za

 

KANTOORSTELSELS

Om die bediening van en in die gemeente in ‘n moderne tegnologiese samelewing en wêreld effektief te laat verloop, is dit noodsaaklik dat veral elektroniese stelsels deurlopend verbeter word en optimaal funksioneer. Lidmate wat by hierdie bediening betrokke is wend die gawes en kundigheid wat die Here hulle veral ten opsigte van die tegnologie gegee het aan om die gemeente hiermee by te staan. So lewer hulle ‘n wesenlike bydrae dat die Rivier van Lewende Water ook altyd elektronies kan bly vloei.
Kontakpersoon:
Johan van der Merwe

082 940 3319 (sel)
E-pos: johan@moederkerk.co.za

 

DVD-TOERUSTING EN BIBLIOTEEK

Die gemeente beskik oor moderne en mobiele DVD-toerusting wat deur ander bedieninge uitgeneem kan word vir diverse gebruike, bv. die wys van geestelike films op plase. Goeie geestelike leesstof is ook op uitleenbasis beskikbaar.
Kontakpersoon:
Retha Ducharme

082 863 2257 (sel)
E-pos: retharetha@telkomsa.net

 

INTERNASIONALE BEDIENING — MOEDERGEMEENTE WÊRELDWYD

Ten opsigte van mense wat tydelik in die buiteland is, wil ons graag ‘n virtuele geloofsgemeenskap wees, terwyl jy dit nie daar het nie.  Vir mense wat meer permanent in die buiteland vestig wil ons ondersteuning bied en help met die vind van ‘n plaaslike geloofsgemeenskap waar jy jou roeping kan uitleef.  Die webwerf, e-pos, Skype en al wat ‘n tegnologiese vooruitgang is, word hiervoor aangewend.
Kontakpersoon:
Kerkkantoor

021 883 3458
E-pos: kantoor@moederkerk.co.za

 

 

 

 

 

 

[top]