Dis merkwaardig hoe maklik mense glo dit wat in die geskiedenis gebeur het, al was hulle nie self daar nie. Watter kind betwyfel of Jan van Riebeeck regtig op 6 April 1652 met sy drie skepies Tafelbaai ingevaar het? Vanjaar vier ons Calvyn se 500ste verjaarsdag. Niemand betwyfel sy bestaan nie. En so kan ons aangaan – selfs die filosowe voor Christus –Sokrates, die Farao’s van Egipte. Maar wanneer dit kom by God en Jesus, dan twyfel baie mense.
Daar is egter ‘n verskeidenheid redes waarom mense wel aanvaar dat daar ‘n God is. Dink maar aan al die wonderlike dinge om ons, soos die grootheid van die heelal, die wonder van die sterre, die skoonheid van die natuur, of die merkwaardigheid van hoe die menslike liggaam werk. Daar gebeur ook wonderlike dinge om ons, in die geskiedenis, en klein dingetjies in mense se persoonlike lewens – wat hulle oortuig dat daar ‘n God moet wees. Daar is selfs mense wat kan bewys dat God bestaan. Dit blyk egter gewoondlik dat jy met hierdie “bewyse” nie veel indruk maak op mense wat nie (wil) glo nie. Dit versterk gewoonlik net die geloof van die wat reeds glo.

Hy laat tog merke . . .
Tog is daar mense wat oortuig is dat daar iets van God in die natuur sigbaar moet wees. God het dan alles gemaak en is nog voortdurend in die geskiedenis betrokke om sy doel met die wêreld te bereik. Hoe is dit dan moontlik dat daar geen spoor van sy werk iewers sigbaar is nie?
Daarom kan ‘n mens so redeneer: Al sou dit nie moontlik wees om te bewys dat God bestaan nie, behoort dit tog makliker te wees om alles te verklaar as ons die bestaan van God aanvaar, eerder as wat ons dit verwerp. En tog moet ‘n mens die “bewyse” vir God se bestaan met bepaalde voorbehoude oorweeg. Teenoor al die wonderlike dinge staan daar soveel aaklige dinge: natuurrampe, siektes, menseslagtings, kindermishandelings, misdaad. Is dit nie ewe waar dat ‘n mens soms voel jy kan makliker met hierdie dinge saamleef as jy aanvaar dat daar nié ‘n God is nie?

Maar as jy Hom eers ken . . .
Uit die mooi én die sleg kan ons dus nie met enige sekerheid veel meer aflei nie as dat daar groter magte as ons in die wêreld werksaam is.
Die een plek waar ons egter vir God leer ken, is in die Bybel. Die Bybel is ‘n biblioteek van boeke waarin God iets van Homself aan ons kom wys. Hier leer ons dat Hy woon in ontoeganklike lig”(1 Thes 6:16). Ons kan Hom nie sien nie; daarom kom Hy na ons toe binne ons tyd en ruimte.
Wanneer ons Hom leer ken in Sy Woord, gaan ons oë oop om Hom te erken in die natuur en die geskiedenis – waarvan die hoogtepunt sekerlik is die menswording van God in die geboorte van Jesus Christus.

OPSOMMING
• Daar is mense wat uit die mooi dinge wat om ons gebeur aflei dat daar ‘n God is. Maar dan gebeur daar ook aaklige en wrede dinge in die wêreld en natuur wat ons weer hieraan laat twyfel.
• Ons kan God nie uit ons eie pogings ken nie; hy stel Homself bekend in geskiedenisse wat Hy met sy volk op aarde gemaak het – wat uitgeloop het op mdie koms van Christus. Dit het ons op skrif in die vorm van die Bybel.
• God wil ons nie met groot waarhede (boekkennis) oorval nie; hy wil met ons ‘n verhouding aangaan (verbond), waarin ons Hom al hoe beter leer ken uit die waarhede wat ons in die Bybel leer.
• Uit die natuur leer ons Hom egter ook ken – saam met die Woord word hierdie kennis uit die natuur ‘n manier om in verhouding met Hom te kom.

Do you know the legend of the Cherokee Indian youth’s rite of Passage?
His father takes him into the forest, blindfolds him and leaves him alone.
He is required to sit on a stump the whole night and not remove the blindfold until the rays of the morning sun shine through it. He cannot cry out for help to anyone. Once he survives the night, he is a MAN.

He cannot tell the other boys of this experience, because each lad must come into manhood on his own. The boy is naturally terrified. He can hear all kinds of noises. Wild beasts must surely be all around him. The wind blew the grass and earth, and shook his stump, but he sat stoically, never removing the blindfold. It would be the only way he could become a man!

Finally, after a horrific night the sun appeared and he removed his blindfold. It was then that he discovered his father sitting on the stump next to him. He had been at watch the entire night, protecting his son from harm. We, too, are never alone. Even when we don’t know it, God is watching over us, sitting on the stump beside us. When trouble comes, all we have to do is reach out to Him. *

Moral of the story:* Just because you can’t see God, doesn’t mean He is not there. “For we walk by faith, not by sight.”

Hebreërs 11: 1 kom leer my ‘n belangrike iets van die “hoe weet ons . . .”
Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie.
Ons kan oor God net in geloofstaal praat. As ons alles geweet het, sou ons ‘n greep op God kon kry – en dan sou Hy nie meer God wees nie.

TERUG NA GELOOFSVRAE