Dankie, ons het jou inskrywing vir Kategese 2014 ontvang!

Vir enige verdere navrae, kontak gerus Eckhardt Bosch by eckhardt@moederkerk.co.za of die Kerkkantoor by kantoor@moederkerk.co.za

TERUG NA MOEDERKERK SE HOOFBLADSY