In plaas daarvan dat ons ou koeie uit die sloot grawe, hernuwe ons ons gesin se gees deur gesinstradisies.

‘n Mens kan op twee maniere ONTHOU: Die een is om slegte goed uit die verlede op te roep en te gebruik om die ander een te verneder of te verkleineer of selfs te probeer terugkry vir iets wat hy/sy aan jou gedoen het. Jy verlekker jou dus eintlik in iemand anders se verleentheid. Anders gestel, ons haal ou koeie uit die sloot en laat ou onaangename ervarings uit die verlede weer ons hede beïnvloed. Ons gebruik dit om die ander een by te kom. Hierdie manier van onthou kan die atmosfeer in ‘n huis negatief stem.

‘n Ander manier van onthou is om die goed wat ons geloof versterk het, wat ons laat lag of hoop gegee het, in herinnering te roep. ‘n Gesin vertel dat hulle elke tweede kersfees ‘n groot familiefees hou. Dan is al die broers en susters saam met almal se kinders – neefs en niggies. Op Kersoggend lees hulle die Kersverhaal in die veld en dan bou hulle ‘n “altaar”. Elkeen kry kans om sy klip op ‘n stapel te kom sit. Wanneer jy vorentoe kom en jou klip neersit, kry ky ook kans om DANKIE te sê vir goed wat die jaar met jou gebeur het. So raak hierdie ‘n ritueel van onthou.

Met hierdie wenk wil ons families aanmoedig om rituele te begin waar ons, eerder as om die negatiewe goed wat in ons gesinne gebeur, die goeie stories te onthou en te bly vertel wat ons met dankbaarheid, verwondering en hoop vervul.

Praktiese wenke

  • Haal die foto albums uit en vertel vir julle kinders van Oupa en Ouma en wat julle in julle ouerhuis gedoen het waarvoor jy vandag dankbaar is. Deel met hulle die eienskappe van jou pa en ma wat jy vandag nog onthou en waardeer.
  • Vind julle gesin se doopdatums uit by die kerkkantoor. Skryf dit iewers neer en help mekaar onthou wanneer dit is sodat julle dit kan vier. Op hierdie dag kan julle dink aan al die Here se beloftes vir jou. Besluit saam hoe julle as gesin julle doopdatums gaan vier.
  • Doen moeite om die week by elkeen van jou kinders te gaan lê. Vertel dan vir hulle stories van toe hulle klein was en wat jou toe opgewonde gemaak het oor hulle. As jou kinders reeds uit die huis is, skryf ‘n e-pos of sms waarin jy terugdink aan hulle kinderdae en sommer jou waardering vir hom/haar uitspreek.