Niemand het die reg om enige iemand in die gesin te kritiseer, te verkleineer of te blameer nie. Maak tyd om om ’n tafel te sit waar elkeen die kans kry om iets positiefs oor elkeen in die gesin te sê – ons waardeer mekaar!

Daar word beweer dat 80-90% van die inhoud van terugvoer aan kinders negatief is. Dit geld van onderwysers, maats, broers en susters, ander volwassenes en ouers. Geen wonder dat kinders soms maklik tou opgooi nie – ons kan immers niks reg doen nie.

David en Elaine Atchison vertel in hulle boek “Shaping the Next Generation” dat Martin Luther se vader uiters streng was. Hy het sy kinders met ‘n plank geslaan wat op ‘n plek gehang het waar hulle dit deurentyd kon sien, om hulle te herinner aan wat sou gebeur as hulle uit die spoor durf trap. Toe Martin self vader geword het en onder die indruk van God se genade gekom het, wou hy vir sy kinders ‘n idee gee van wie God is. In stede van ‘n plank, het hy ‘n appel op ‘n plek geplaas waar sy kinders dit kon sien. Sy doel was om sy kinders daaraan te herinner dat dit hulle pa se begeerte was om hulle te betrap as hulle iets goeds doen sodat hy hulle daarvoor kon beloon eerder as om hulle te betrap as hulle iets verkeerd doen sodat hy hulle kon straf.

 Deur die dinge wat jou kind reg doen te beklemtoon, versterk jy positiewe gedrag. Daarenteen, skryf Stephen Covey in sy boek The Seven Habits of Highly Effective Families dat gesinne se weerstand afgebreek kan word op ‘n manier soortgelyk aan hoe die HIV-virus die liggaam se immuniteitstelsel afbreek. Gesinne se weerstand word afgebreek as lede van die gesin en veral die ouers: Criticise, Compare, Compete, Complain.

Gesinne kan hulle weerstand bou deur woorde te gebruik wat mekaar opbou, deur waardering uit te spreek vir elkeen se gawes, en deur positiewe optredes en kenmerke te beklemtoon.

Hier is ’n gesinsoening om Familiewenk #2 te hanteer:

  • Skryf elke gesinslid se naam op A5 grootte naamkaarte en steek dit met haakspeldjies vas.
  • Gesinslede sit almal in ‘n kring.
  • Elke gesinslid kry ’n beurt om met sy rug na die gesin te sit, nadat hy/sy hul naamkaartjie oorhandig het aan ’n gesinslid wat kan skryf.
  • Skryf nou voorop die naamkaartjie neer al die positiewe eienskappe waarvan julle van die persoon hou.
  • Die persoon wat met sy rug na die gesin sit, mag nie enige kommentaar lewer oor die positiewe eienskappe wat die gesin opnoem nie. Hy/sy mag net luister.
  • Die heel kleintjies is dikwels ’n bietjie skaam omdat hulle nie weet wat gaan gebeur nie. Dit sal dalk goed wees as die ouers die eerste die bal aan die rol sit.
  • Gee die naamkaartjies terug aan die persoon en dan is dit die volgende gesinslid se kans.