Elkeen in die gesin neem verantwoordelikheid vir sy gedrag. Daarom druk ons die “pause” knoppie voordat ons reageer en kies ons om volgens ons waardes op te tree.

Ons “default” is om gewoonlik op ’n reaktiewe manier op te tree as dinge skeefloop binne verhoudings. Dan gebeur dit maklik dat ons ons humeur verloor en in die proses die ander een kritiseer, blameer en selfs verkleineer. Familiewenk #3 wil ons help om diep asem te haal en te kies om anders te reageer. Sean Covey, seun van Steven Covey gee in sy boek Seven Habits for Highly Effective Teens die volgende raad wanneer iemand op die punt is om sy humeur te verloor: druk die denkbeeldige PAUSE knoppie en in plaas van om dadelik te reageer, kies jy om eerder op ’n positiewe wyse te reageer en ’n oplossing te soek. In die praktyk lyk dit so:

  • Druk daardie knoppie en wag ‘n paar oomblikke om beheer oor jouself te kry. Plaas, terwyl jy wag, jouself in die ander persoon se skoene en bedink die saak vanuit sy perspektief, en dan neem jy verantwoordelikheid vir jou reaksie deur te KIES hoe jy gaan reageer. Die Engels vir verantwoordelikheid is mos responsibility – a.w. the ability to respond in a different way . Met ander woorde, wanneer ons verantwoordelikheid neem vir ons gedrag, kies ek om nie te gil nie, kies ek om nie te blameer nie en kies ek om bv. ook nie die houtlepel te gryp nie. Ek kies eerder om met ‘n bedaarde stemtoon ‘n EK-BOODSKAP te gee deur die probleem te beskryf, te sê hoe dit my laat voel en hoekom dit my pla. Hulle het besef dat, hoewel ‘n mens nie beheer het oor wat gebeur nie, jy ALTYD kan kies hoe jy wil dink en dat hoe jy dink jou reaksie bepaal.

My keuse van my gedrag, hoe ek gaan reageer, word bepaal deur my WAARDES. Neem tyd as gesin deur saam te gesels oor watter waardes vir julle belangrik is en waarvolgens julle julle gesin wil inrig. Ek weet van ’n gesin wat op die volgende waardes besluit het:

  • Ons is ’n SPAN wat saamwerk
  • Ons is LIEF vir mekaar en vir God
  • Ons is BEDAGSAAM
  • Ons respekteer mekaar en mekaar se goed
  • Ons gebruik WOORDE wat mekaar opbou
  • Ons hou van lekker VAKANSIES

Hierdie waardes help hulle dan ook met die keuses van hoe hulle reageer.