Ons doen moeite om elkeen se emosionele tenk vol te maak deur klein dade van liefde – dit kan ’n kompliment wees, om aan te bied om die ander een se bord af te dek, iets spesiaals te doen wat jy weet die ander een van hou, of sommer ’n SMS te stuur as jy weet die ander een voel “af”.

Volgens Stephen Covey kan ‘n verhouding met ‘n ander persoon vergelyk word met ‘n bankrekening. Hy noem dit ‘n emosionele bankrekening. Die rekening weerspieël die kwaliteit van die verhouding met die ander persoon. ‘n Mens is gedurig besig om deposito’s en onttrekkings ten opsigte van die rekening te maak. Jy het ‘n goeie of positiewe emosionele bankbalans indien jy meer deposito’s as onttrekkings maak en omgekeerd.

Kwaliteit tyd vir mekaar in die gesin is ‘n deposito. As jy empaties optree en begrip openbaar maak jy ‘n deposito. Dieselfde geld as jy met volle aandag luister, as jy waardering uitspreek oor iets wat die ander een gedoen het, as jy om verskoning vra wanneer jy verkeerd opgetree het of in gebreke gebly het om ‘n belofte na te kom, as jy die ander een vergewe en as jy lojaal is in haar afwesigheid.

Onttrekkings word gedoen wanneer jy negatief optree en afbrekend is, onnodig krities is, te hoë eise stel, kwaliteit aandag van mekaar weerhou, ongeskik optree, nie empaties is nie en mekaar se gevoelens ontken, heeldag neul oor onbenullighede, nalaat om mekaar aan te moedig, op mekaar skree en nie tyd maak om te luister nie.

Brian McClaren noem hierdie dade van liefde wat die emosionele tenk vol maak, ontploffings van hoop . . .

  • “When groups of seemingly disparate people defect and band together in the way of Jesus, they form what we might call unterror cells. They secretly plot detonations of hope. They quietly conspire to set off explosions of spontaneous kindness. They plan gentle coup d’etats to replace regimes of domination and oppression with movements of empowerment and service. In a complete overthrow of violent terrorism, they fly airplanes of generosity into towers of need and plant improvised encouragement devices by roadsides and in neighbourhoods everywhere, seeking God’s kingdom and God’s equity”.

Dink net hoe rewolusionêr kan gesinne nie raak as ons teenoor mekaar klein spontane dade van liefde elke dag begin leef nie!

  • Ek besluit om vandag vir elkeen in my gesin ’n kompliment te gee.
  • Ek bied aan om die tafel af te dek en skottelgoed te was.
  • Ek erken as ek ’n fout gemaak het en sê ek is jammer.
  • In plaas van om raad te gee, erken ek my kind se emosie en luister empaties.
  • Ek sit in elkeen van die kinders se kosblikke ’n briefie waarin ek vir hulle sê dat ek hulle lief het.
  • Ek doen iets saam met my kind waarvan hy/sy hou.
  • Ek stuur vir my ouers ’n SMS waarin ek dankie sê vir al die voorregte wat ek van hulle ontvang.