Internasionale bediening besoek alumni in Kenia en Tanzanië

Ds Jurie Goosen, pas-afgetrede predikant wat die bediening begin het aan buitelandse studente   by die Universiteit van Stellenbosch (US)-kampus, was op besoek aan Kenia en Tanzanië. Vanaf 1 tot 5 November het hy en sy vrou, Magdaleen die wêreldwye konsultasie van internasionale studentebediening leiers in Nairobi bygewoon. Dit het plaasgevind onder die vaandel van die Lausanne Worldwide International Student Ministry Network (WIN).

Jurie vertel: “Afrika het vandag die meeste Christene ter wêreld en sal vir die volgende vyftig jaar die helfte van die hele wêreld se jeug bevolking huisves.. Kenia alleen het tans meer as 55 000 plaaslike Christen studente wat betrokke is by studente aksies op hul kampusse, die grootste Christelike studentebeweging ter wêreld.. Tydens hierdie historiese wêreldwye byeenkoms (WIN) is die realiteite, tendense en geleenthede van internasionale studente bespreek. Daar is vandag meer as 6,3 miljoen internasionale studente wêreldwyd, werklik ‘n groot geleentheid vir die kerk wêreldwyd.

“Die fokus was ook op leemtes en uitdagings van globale internasionale studentebediening en om Oos-Afrika te laat met innoverende idees vir die toekoms. Een doelwit was die vorming van ‘n Pan-Afrikaanse internasionale studentebediening netwerk vir Afrika. Tydens die konferensie het ons uit Handelinge gelees, wat ‘n rykdom van Gees-geleide diaspora-missiologie en interkulturele bediening bevat.”

Jurie en sy vrou Magdaleen het die geleentheid gebruik om saam met hul seun, Philip – elektroniese ingenieur, na hul besoek aan Nairobi ook US-alumni en oud-lidmate van hul bediening op Stellenbosch in Mombasa en Dar es Salaam te gaan besoek. Jurie het ook die voorreg gehad om Sondag 12 November by die Universiteit van Dar es Salaam se kapel te preek tydens die Engelse diens. Hulle kon ook die Swahili diens op kampus bywoon en die geleentheid gebruik om predikante, professors en studente aan te moedig om die Evangelie uit te dra op die kampus.

Dit is vir die Goosens ‘n groot vreugde om met soveel hartlikheid deur hul oud-lidmate ontvang te kon word – hierdie mense wat destyds ‘n geestelike tuiste by dié internasionale eredienste in Stellenbosch kon vind en so ver van hul lande en familie in die Goosen geestelike ‘ouers’ kon vind. In hul studiejare is daar besondere vriendskapsbande met die Goosens as Christen-geesgenote gesmee.

Dit is vir die Goosens so verblydend om nou te ervaar dat hierdie alumni nou in strategiese leierskapposisies in Oos-Afrika aangestel is en as Christene kosbare werk verrig. Baie van hulle is nou dosente in Kenia en Tanzanië.

Jurie het in Januarie vanjaar demissie ontvang van Helderberg-gemeente. Ds Tyler Helfers en sy vrou Christina van die Christian Reformed Church of North America het die leierskap van die gemeente (Stellenbosch International Fellowship – Engelse diens van Moederkerk Stellenbosch) oorgeneem.

Magdaleen is steeds voltyds werksaam in ‘n geloofsbediening  met  Moederkerk,  en saam met  Jurie ondersteun hulle die leierskap van Stellenbosch International Fellowship. Hulle reik ook uit op kampus na studente van geslote lande wat soekende is, maar nie noodwendig na ‘n kerkdiens sal kom nie. Verder is hulle ook betrokke by ondersteuning aan studente wat na ander lande aan beweeg.