Masandise Studiehulp

Masandise Studiehulp/Study Aid hou komende week twee Zoom-geleenthede waar hul stories van hoop deel asook geleentheid gee vir vrae.  Kyk gerus die video hierbo wat kortliks vertel waarmee hul besig is. Hul fokus is om eerste generasie studente te help om ‘n sukses van hul tersiëre studies te maak. Maar wie kwalifiseer vir hulp?  Wat behels die begeleiding van studente?  Waarop word fondse spandeer? Kom luister hoe hul dit doen met behulp van mentors se ondersteuning asook om te hoor hoe jy kan betrokke raak by hierdie bediening:

– Woensdag 17 Maart om 18:00Zoom skakel
– Donderdag 18 Maart om 13:00Zoom skakel

Vir navrae kontak gerus vir Marida of Ruben, of gaan lees verder op ons webtuiste.

Ons neem afskeid van Wynand

Wynand Nel tree af as Pastorale Hulp: Wynand het einde Februarie afgetree as Pastorale Hulp by Moedergemeente, nadat hy vir sowat 20 jaar verantwoordelik was vir die seniorbediening in die gemeente. Hy is aangestel in ‘n tyd toe die gemeente vinnig gegroei het en iemand nodig was om meer toegespitste aandag aan senior lidmate te gee.

Die terminologie was aanvanklik nogal ‘n ding! Wat noem jy nou die lidmate vir wie hy verantwoordelik is? “Ou mense” en “bejaardes” sou nie werk nie, daarom is gekies vir die term “Senior Bediening”. Die volgende probleem was die ouderdom-afsnypunt. Is dit 65, of 70, of wat? Daar is toe besluit op 75 jaar: alle lidmate wat 75 jaar en ouer is, is deel van Wynand se “wyk” of senior bediening. Nie net dié in die aftree-oorde nie, maar ook dié wat nog in hulle eie huise woon.

Geleidelik hoor ons toe dat daar ‘n “vrees” in die gemeente begin ontwikkel het: die vrees om te hoor dat jy nou deel van Wynand se bediening is! Want dan is jy mos oud! Die manier hoe Wynand hierdie bediening gedoen het, het egter al hierdie vrese laat verdwyn. Met sy innemende luistervermoë het hy almal vir wie hy besoek het, op hulle gemak gestel en die ervaring gegee dat hulle storie belangrik is.

Vanweë die ouderdomsprofiel van sy wyk het Wynand uiteraard baie begrafnisse gehou. Almal met wie hy hierdie hartseer stukkie pad geloop het, het ervaar met hoeveel deernis en sensitiwiteit hy dit doen. Elke begrafnisdiens ‘n waarde en waardigheid verleen aan die persoon van wie afskeid geneem is.

Vir  baie lidmate was Wynand se prediking ook iets waarna hulle altyd uitgesien het: stimulerend, deurdag, soms “pittig”, soms “klip in die bos”! En nooit lank nie – want na die oggenddiens moes hy deurry Kaapstad toe waar hy ook die deeltydse predikant van die “Kruiskerk-gemeente” was.

Nou het Wynand self 65 geword en soos alle predikante moet hy daarom aftree. Namens talle gewese en huidige senior en nie-senior lidmate sê ons vir hom: baie baie dankie vir jou bediening in Moedergemeente. Jy kan nou rustig aftree – en weet dit is darem nog 10 jaar voordat jy self deel van die senior bediening word! Mag die Here jou seën in hierdie nuwe lewensfase (Hannes Koornhof).

Stellumthombo

Van haweloosheid tot vroeëkinderontwikkeling(VKO)

Om te verstaan ​​hoe ons beweeg het van ‘n organisasie wat hoofsaaklik fokus op haweloosheid, na ‘n organisasie wat op VKO fokus, moet mens verstaan wat ons alles geleer het uit ons ander projekte soos Straatlig en BecomingKids. Gedurende die afgelope 16 jaar het ons as organisasie wat mense wil bemagtig ongelooflik baie geleer en geslyp aan ons projekte en strategie. Dit was in 2019-2020 waar ons ‘n drastiese skuif gemaak het om ons impak so groot, verantwoordelik en volhoubaar te maak. Ons het krities gekyk na ons impak in al die projekte en gesien dat ons ons fokus moet verander om regtig ‘n verskil te maak in die toekoms van ons dorp.

Dit was om die rede dat ons na verdere navorsing besluit het om ons projekte te fokus op kinders onder die ouderdom van 7 jaar. Die rede hiervoor was dat ons navorsing gewys het dat dit die mees kardinale tyd is om ‘n kind se lewe en toekoms te verander. Vir die hele storie gaan lees dit gerus op Stellumthombo se webtuiste.

Wat doen Stellumthombo nou?

Stellumthombo bied ondersteuning aan VKO sentrums in die dorp deur kursusse en mentorskap. Ons fokus die jaar is op die volgende areas:

  • Volhoubare bestuur – om VKOs die bestuursvaardighede te leer om volhoubaar te wees selfs in tye van verandering.
  • Opvoedkunde – ons verdiep VKO fasiliteerders se verstaan van kinderontwikkeling, en help hulle om die beste ouderdom-gepaste intervensies te fasiliteer met herwinbare materiaal (doppies, kurkproppe ens.).
  • Voeding – in samewerking met ander organisasies wil ons seker maak dat alle kinders in die verskeie sentrums goeie gehalte kos kry sodat hulle altyd reg is vir leer.

Ons fokus tans op 14 VKO sentrums in gemeenskappe in en om Stellenbosch, maar gaan ook ons kursusse aanlyn beskikbaar maak sodat enige VKO toegang het tot die kennis waardeur ons ‘n impak wil maak. Ons impak het ook vergroot: waar ons in die verlede gewerk het met 43 laerskoolkinders, word ongeveer 436 kinders nou deur Stellumthombo ondersteun.

Maar wat van die Straatmense?

In die laaste jare van Straatlig se bestaan het ons besef dat Straatlig meer mense afhanklik gemaak het van ons dienste as wat ons mense bemagtig het. Dieselfde mense was op ons databasis vir 8 jaar wat jaar na jaar ons dienste gebruik het. Toe ons na die hele ekosisteem kyk het ons besef dat ons graag mense wil motiveer om eienaarskap van hulle eie lewe te neem en die eerste stap daarvan is om na die Stellenbosch Nagskuiling te gaan en ‘n afspraak te maak met ‘n maatskaplike werker wat hulle die beste kan ondersteun.

Ons wil graag mense aanmoedig om saam ons in te koop in Stellenbosch se netwerk van omgee en ondersteuning deur mense te verwys na die instansies wat hulle die beste kan ondersteun en bemoedig. Om almal te help het ons ‘n “flow-chart” ontwikkel wat mens kan gebruik om te verstaan wie kan watter gevalle die beste help. Laai dit gerus hier af.

Indien jy meer wil weet of op hoogte bly van Stellumthombo, teken in op ons nuusbrief as jy ons tuisblad besoek.