Kunsveiling ten bate van Voedingsaksie

Die Kunsvereninging van Stellenbosch hou jaarliks ‘n uitstalling in die Hofmeyrsaal wat natuurlik nie vanjaar kan plaasvind nie.  As gevolg van die inperking het hulle besluit om op ‘n nuwe manier voort te gaan.  Daar word nou weekliks kunswerke opgeveil en die geld word alles geskenk aan Stellenbosch Voedingsaksie.  Die Kunsvereniging rig ook ‘n uitnodiging aan alle kunstenaars om een skildery en/of kunswerk te skenk. Dit kan groot, klein, oud of nuut wees.  Al wat jy doen is om ‘n foto van die kunswerk met spesifikasies daarvan, per epos, aan die Kunsvereniging te stuur.

Ons wil julle aanmoedig om op hierdie manier betrokke te raak by die voedselnood op ons dorp. Die kunswerke en inligting sal weekliks op ons e-nuus en ons webwerf verskyn.  Enige persoon is welkom om ‘n aanbod per e-pos te maak. Betaling geskied direk in die Kunsvereniging se bankrekening (dit word voorsien word per e-pos).

Hieronder is die kunswerke wat tans beskikbaar is:

Kunswerk No 10: Flowers in a Pink Vase

KUNSTENAAR: Mary-Jane Morris
TITEL VAN WERK: Flowers in a pink vase
GROOTTE: 73 x 55cm
MEDIUM: Gemengde media op papier
Verdere inligting: Geraam
Reserweprys: Geen
Spertyd vir laaste bod: 12:00 Maandag 17 Augustus 2020

Kunswerk No 11: Precious

KUNSTENAAR: Tisa Kotze
TITEL VAN WERK: Precious
GROOTTE: 25 x 50cm
MEDIUM: Olie op doek
Reserweprys: Geen reserwe
Spertyd vir laaste bod: 12:00 Maandag 17 Augustus 2020

Grendeltyd: Ons pad vorentoe tydens vlak 3

Liewe Gemeentelede,

Ons het as Kerkraad besluit om nie nou ons eredienste in die Moederkerk, Kruiskerk of die Hofmeyrsaal te hervat nie.  Ons besluit sal hersien word soos omstandighede verander. Ek wil graag bietjie konteks gee aan ons besluit.

Soos julle sekerlik van bewus is, mag alle kerke nou gedurende  vlak 3 wel in die geboue dienste aanbied, met ‘n maksimum van 50 mense.   Soos ons dit verstaan geld die volgende reëls: almal dra dan maskers, temperature word getoets, slegs persone jonger as 60 word aanbeveel om by te woon, die gebou moet voor en na elke diens deeglik ontsmet word en registers moet gehou word.  Geen gemeentesang mag plaasvind nie en kollekte moet in ‘n koevert by die deure geplaas word.  Persone moet twee meter uitmekaar sit.  Om bywoning ordelik te laat geskied, sal ons dan ‘n lys van kerkgangers voor die diens moet opstel wat dan by die deure gekontroleer moet word. Dit net as agtergrond sodat almal die prentjie kan kry van hoe ‘n erediens onder hierdie omstandighede sal lyk.  Ek glo dit is duidelik dat sulke eredienste hemelsbreed verskil van die dienste waarna ons almal so verlang.

Die belangrikste rede vir ons besluit is egter die veiligheid en gesondheid van ons gemeentelede. Ons as Christene het die opdrag om mekaar te ondersteun, op te pas en te beskerm.  Voorbeelde in die pers waar die virus voorheen soos veldbrand versprei het by ander kerkdienste is volop  en al pas ons die regulasies volledig toe, bly die risiko steeds bestaan dat ons dienste die oorsaak kan wees van verspreiding.

Ons kerk is oop.  Die gebou mag toe wees, maar die kerk bestaan daar waar ons aanbid en ons ons geloof uitleef.  Volgens alle berigte wat ons uit die gemeente ontvang, gebeur daar meer “kerk” as ooit tevore.

Ons dank en waardering gaan aan ons predikantespan wat onder die huidige omstandighede ons gemeente so wonderlik bedien en ook aan ons ander personeel wat reeds op hulle verskillende poste is.

Ons bid dat die Here ons gemeente sal seën en bewaar en dat elke gemeentelid die kerk as wyd-oop sal ervaar.

Groete in Christus,

Elmarie van Huyssteen

‘n Gemeente wat omgee

Ons is bewus daarvan dat gemeentelede ‘n groot verskeidenheid van behoeftes het in grendeltyd en ons as gemeente wil mekaar graag in hierdie tyd ondersteun, bemoedig en help waar dit moontlik is.  Ons is as gemeente betrokke by Stellenbosch Unite, asook by ons broers en susters in die VGK gemeentes en die wyer gemeenskap in ons dorp, maar ons is ook bewus dat lidmate binne ons gemeente om ‘n verskeidenheid van redes in hierdie tyd baie swaarkry en onder druk verkeer.

Ons wil mekaar help en ondersteun…

1) …deur kleingroepe.
Ons wil mense wat reeds in kleingroepe ingeskakel is of tydens die Sewe Weke tyd groepe gevorm het aanmoedig om in dié tyd na mekaar uit te reik en dit te oorweeg om as groep via Zoom of ander digitale platforms met mekaar in verbinding te tree.  Daar is reeds soveel positiewe terugvoer van groepe wat mekaar op dié manier ondersteun en versorg. Die weeklikse preekblaadjie op die webblad voorsien julle ook van gespreksvrae na aanleiding van Sondag se erediens en dit kan dien as gespreksriglyn vir groepe tydens jul ontmoeting.  Gesinne wat in groepe is kan gerus die byeenkomste wat op ons Familienuus versprei word gebruik vir sulke geleenthede.  Indien jy op soek is na ‘n kleingroep waarvan jy kan deel word, kliek hier.

2) …deur vriendskappe.
Wanneer jy deur die loop van die dag aan iemand spesifieks dink, doen die moeite om hulle te kontak deur ‘n oproep te maak of vir hulle ‘n Whatsapp boodskap te stuur.  Ons het almal in dié tyd mekaar se ondersteuning en omgee broodnodig.  Bid vir mekaar en hou mekaar vas in liefde.

3) …deur pastorale gesprekke.
Ons as predikante is almal beskikbaar en ons kontakbesonderhede is op ons webblad.  Kontak ons gerus en hou ons ook op hoogte van mense waarvan jy bewus is wat op die oomblik swaarkry.  Neem asseblief vrymoedigheid om ons te laat weet as daar siekte of dood in julle familie is – ons wil graag help en as geloofsfamilie op hierdie manier die pad saam stap.

4) …deur finansiële bystand.
Ons is bewus daarvan dat die finansiële impak van die grendeltyd almal in ons dorp diep raak en ook groot finansiële druk op indiwidue en gesinne plaas.  Dit kan gebeur dat mense dit tans moeilik vind om basiese uitgawes te dek en met die bronne tot ons beskikking wil ons as gemeente graag hiermee help.  Moet asseblief nie skroom om enige van ons predikante te kontak in hierdie verband nie.  Ons is bewus daarvan dat dit vir mense ‘n uiters sensitiewe saak is.  Dit sal met die grootste vertroulikheid en sensitiwiteit hanteer word.

Ons as geloofsgemeenskap skryf almal saam aan hierdie hoofstuk in ons storie.  Mag ons God se stem helder en duidelik hoor sodat die beste in ons na vore sal kom.

August en Anita Basson se brief aan Moederkerk

Kyk, die pandemie het ons omtrent onkant gevang.  My werk is op sy kop gekeer.  Ek moes Mei en Junie in Kanada, VSA en Engeland gewees het.  Ek is so dankbaar ek het maar gewag met die kaartjie-aankope.  Vir ons as familie was hierdie ‘n wonderlike tyd om bymekaar te wees.  Kerk, geestelike voedsel en saamwees het nuwe betekenis gekry.  Die diep gesprekke om die Woord, die lekker ure saam met Gustav in die werkswinkel, die stap saam met August in die veld en al die ander mense wat deur ons huis is trap lekker spore in ons hart.

Die jaar het met ‘n groot gejuig begin met ons leierskapsopleiding in Kenia.  Dis altyd lekker om met my kollegas skouer te skuur saam te leer en die uitdagings aan te vat.  Ons grootste uitdaging op die stadium is hoe maak ons jong Afrikane deel van ‘n organisasie en sisteem wat glad nie daarvoor gerat is nie.  Dit bly maar moeilik om die “boks”weg te gooi.  Bid tog saam met ons daarvoor.

In Desember sit ons koppe bymekaar om George en Anné (ons jongste) se troue te beplan.  April was die plan, maar toe is Moolmanshoek heeltemal vol bespreek.  Maart was ook ‘n opsie, maar ook vol bespreek.  Mei was te ver volgens die twee en daar besluit ons toe maar op ‘n baie vinnige Februarie.  ‘n Paar wenkbroue het gelig, maar wie sou kon raai?  Ons is so dankbaar dit het so mooi vir hulle uitgewerk.

Die hoogtepunt van elke jaar bly die opleiding wat in Maart elke jaar in Lesotho plaasvind.  Ons het vanjaar 8 deelnemers van die VSA, RSA, Botswana en Lesotho gehad.  Dit bly ‘n geestelike verrykende ervaring.  Die Lammer gesin uit die VSA oorweeg dit baie sterk om in Lesotho saam met ons te werk.  Ons is baie opgewonde oor die vooruitsig.

Bid saam met ons vir duidelikheid hoe my werk vorentoe moet lyk.  Dit is ‘n duistere saak wat gaan gebeur.  Ons 5 jong mense wat reg was om grense oor te steek kan niks anders doen as om te wag nie.  Bid asb saam vir Lerato (sy moet Uganda toe gaan), Neo (sy moet Kenya toe gaan), Maureen, Thato en Orateng (hulle moet Mosambiek toe gaan).  Elkeen van hulle is besig om ondersteuning bymekaar te kry.

Ons is tans op ons sabbatsjaar.  Dit is ‘n tyd wat ons moet werk aan ons ondersteuning en mense besoek.  Nou hoe nou?  Sedert Maart is daar reeds ‘n groot hap uit ons salaris.  Indien iemand ons graag wil ondersteun, kontak ons gerus.  (august.basson@aimint.org of +27836583410)

groete,

August en Anita Basson


Vir meeste van ons is ds August Basson ‘n bekende gesig in die gemeente. Hy sou by ons gemeente kom besoek aflê het asook ‘n erediens waargeneem het, maar as gevolg van Covid-19 gaan hy nie vanjaar by ons kan kom kuier nie. 

Ter wille van volledigheid: August is reeds in 1993 vanuit ons gemeente gestuur om te gaan bedien in Lesotho. Hy was eers gemeenteleraar in Tebellong waar hy die potensiaal gesien het om bewaringslandbou te gebruik om gemeenskappe te transformeer. Sedert 2008 is Growing Nations gevestig in Maphutseng. Dit het gegroei tot ‘n volwaardige opleidings- en demonstrasie entiteit in Lesotho. Sedertdien kom leer mense van reg oor die wêreld hoe om landbou te gebruik as instrument om gemeenskappe te bereik met die evangelie en om transformasie te bevorder. August is steeds betrokke in Lesotho, maar sy hooffokus is om jong mense uit Afrika te identifiseer, bloot te stel en toe te rus om sendelinge te word. August werk onder die sambreel van Africa Inland Mission (AIM). Gaan loer ook gerus op The Harvest Africa se Facebook-bladsy wat hulle alles doen.