Die verhaal van Josef – Genesis 37

Kliek op die prente om dit te vergroot.  Om dit af te laai, regs kliek op prent, en kliek “Save Image As”.