Ons orrelis, Zorada Temmingh, het weereens vir ons musiek uitgekies vir die Groot Lydensweek:

MUSIEKTEMA
: PASSIE
PALMSONDAG
Jesus se intog in Jerusalem
  1. THOMAS WEELKES (1576-1623) – Hosanna to the Son of David https://www.youtube.com/watch?v=IQ2JcN-tgI8 (Video met teks)
  2. RHEINBERGER (1839-1901) – Mass in G Major, Op. 151 “St Crucis” https://www.youtube.com/watch?v=8zwkBcTEf7s
0:00 – Kyrie 3:12 – Gloria 6:14 – Credo 10:52 – Sanctus 12:32 – Benedictus 14:28 – Agnus Dei
‘n Werk vir gemengde koor (a cappella). Die Kyrie is een van die mooiste Kyrie’s in die repertoire.
Inligting: https://www.classicstoday.com/review/review-8855/
  1. STEVE DOBROGOSZ (1956) – Mass (vir koor, klavier en ensemble)
      III. Gloria https://www.youtube.com/watch?v=T6BcSycx31o
VI. Agnus Dei https://www.youtube.com/watch?v=ZAx4hvWpdcA
Hierdie is iets alternatiefs: die werk toon sterk jazz-invloede. Luister gerus ook die ander dele.
HEILIGE MAANDAG TOT DONDERDAG
PASSIE – In die Westerse wêreld is dit tradisie om rondom Goeie Vrydag uitvoerings van Bach se twee Passies (Johannes- en Mattheus-passie) of Handel se Messiah by te woon. In Suid-Afrika moet ons meestal volstaan met opnames. Sedert die vroeë Middeleeue is die verhaal van Christus se lydenstyd (die “Passie”-verhaal) reeds getoonset en in gedramatiseerde vorm uitgevoer as deel van die Heilige Week Liturgie. Die vertelling is in verskillende rolle ingedeel: die Evangelis (tenoor) wat grotendeels die storie vertel, die ander solo-rolle, bv Christus (bariton), Petrus, Pilatus e.a. en die skare (koor). Aanvanklik is daar streng by die Bybelteks uit die evangelies gehou, later is die teks uitgebrei deur vrye meditatiewe poësie vir bv. die arias. Nog later (in die Barok) is strofes uit bekende lydenstydkorale ook ingesluit. ‘n Passie word altyd in konsertvorm uitgevoer, dus sonder aksie, dekor of kostuums. Dit kan op ‘n konsertverhoog of in ‘n kerk uitgevoer word.
Hieronder volg skakels na nuwe en baie interessante opnames gemaak tydens die Bach-Fees in Leipzig 2022 waarin outentieke instrumente gebruik word (gebou in die styl van die 17de-18de eeu). Die opnames is ook aansienlik minder swaar as in vroeër jare.
  1. JS BACH – Johannes-Passie (St John Passion) BWV 245 https://www.youtube.com/watch?v=3VjBXhqxm20
Teks uit Johannes 18 en 19; Mattheus 26:75 en 27:51-52, met korale en arias tussenin.
Volledige teks Duits/Engels https://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV245-Eng3.htm
  1. JS BACH – Matteus-Passie (St Matthew Passion) BWV 244 https://www.youtube.com/watch?v=moC6QNHPzzw

Teks uit Matteus 26 en 27, met korale en arias tussenin.
Vir dié wat minder bekende passies wil verken: (Vroeë Barokstyl, solisties, karige begeleiding)
3.  JOHANN CHRISTOPH ROTHE (1653-1700) – Matteus-Passie (1697)
      Es ist vollbracht https://www.youtube.com/watch?v=URFrufmycc0
Ander uittreksels https://www.youtube.com/watch?v=r9kw8xSYZ8U
4.  JOHANN THEILE (1646-1724) – Matteus-Passie (1673) https://www.youtube.com/watch?v=WiuOr2ybY78

ANIMA CRISTI – ‘n Gebed van St Ignatius van Loyola: deur te fokus op Jesus se liggaam aan die kruis, word besin oor die misterie van Jesus se lewe.
1.   MARCO FRISINA (Geb. 1954) – Anima Christi https://www.youtube.com/watch?v=6L6FEk_RM7c
Teks: https://www.holyspiritcathparish.org/wp-content/uploads/2013/02/February-Anima-Christi-Prayer-Card.pdf
2.   Musiek vir Meditasie:  Hier is ‘n skakel na ‘n eenuur-lange herhalende weergawe van Anima Cristi vir meditasie:
https://www.youtube.com/watch?v=jqf-VdEco3c
3.   Gregoriaanse kerksang Anima Christi (oorspronklike melodie) https://www.youtube.com/watch?v=6IpdMIT7vsw (Musieknotasie met vertaling)

GOEIE VRYDAG
1.   KNUT NYSTEDT (1915-2014) – O Crux https://www.youtube.com/watch?v=YyrsHqSOaAc
Vir gemengde koor (a cappella)
      KNUT NYSTEDT – Immortal Bach (gebaseer op Bach se Komm, süsser Tod) https://www.youtube.com/watch?v=P72KhZtR09U
Inligting: https://en.wikipedia.org/wiki/Immortal_Bach (Dis nodig om die inligting te lees vir ‘n beter begrip van hierdie uitsonderlike voorstelling van Die Ewigheid – aangrypend. Al verwys hierdie süsser Tod nie na Christus se dood nie, is die musiek self uiters gepas.)
2.   FRANK MARTIN (1890-1974) – Golgotha
‘n Besonder atmosferiese werk vir 5 soliste, koor, orkes en orrel (plus klavier). Geïnspireer deur Rembrandt se Die Drie Kruise. Teks uit die 4 Evangelies en woorde van Augustinus. Die werk bestaan uit twee dele met onderafdelings: Deel 1 – 1. Koorinleiding 2. Die Palmtakke 3. Jesus in die Tempel 4. Die Laaste Avondmaal 5. Getsemane; Deel 2 – 6. Meditasie 7. Jesus voor die Sanhedrin 8. Jesus voor Pilatus 9. Calvary 10. Die Opstanding.
Franse weergawe https://www.youtube.com/watch?v=u7Bvik9xAgA. Die volle teks met vertaling verskyn in die kommentaarseksie.
Duitse weergawe https://www.youtube.com/watch?v=6_QyrzSCwv8&t=56s. Duitse teks https://www.frankmartin.org/wp-content/uploads/2021/03/1945-48-Golgotha-de.pdf
Inligting oor Frank Martin en die werk https://www.frankmartin.org/work/golgotha/
3.   GERALD FINZI  (1901-1956) – Lo, the full, final sacrifice Op. 26
Vir gemengde koor en orrel. Die bekende Amen aan die einde is besonders.
https://www.youtube.com/watch?v=Q0VvBOW82Q0 (Video met foto’s van die Peak District)
https://www.youtube.com/watch?v=EfODEC5gCS4 (Video met partituur)
Inligting en teks https://en.wikipedia.org/wiki/Lo,_the_full,_final_sacrifice
STIL SATERDAG en PAASSONDAG

CHRIST LAG IN TODESBANDEN
‘n Paaskoraal (-gesang) van Martin Luther, waarop heelwat werke gebaseer is. Dit handel oor die stryd tussen lewe en dood, en Christus se opstanding.
Inligting oor die koraal: https://en.wikipedia.org/wiki/Christ_lag_in_Todesbanden

1.  JS BACH Christ lag im Todesbanden (Kantate vir koor en orkes)
John Eliot Gardiner gesels oor die werk: https://www.youtube.com/watch?v=vAsroKUAEJk
Inligting oor die werk: https://en.wikipedia.org/wiki/Christ_lag_in_Todes_Banden%2C_BWV_4
Uitvoering tydens die Proms 2021: https://www.youtube.com/watch?v=OHas-rtFfhs
‘n Alternatiewe uitvoering van dieselfde werk met ‘n groep soliste ook uit 2021:
https://www.youtube.com/watch?v=HWazbifRbB4
2.   JOHANN PACHELBEL (1653-1706) – Christ lag im Todesbanden (Kantate vir koor en orkes)
https://www.youtube.com/watch?v=QZUkN0L5PzE
3.   GEORG PHILIPP TELEMANN (1681-1797) – Missa Brevis super “Christ lag in Todesbanden”
https://www.youtube.com/watch?v=HT_oTL0baVk&list=RDHT_oTL0baVk&start_radio=1
4.   Verwerking van die koraal vir koor a cappella:
JOHANNES ECCARD (1553-1611) https://www.youtube.com/watch?v=VfKtrXJnoSU (Video met teks)
SAMUEL SCHEIDT (1587-1654) https://www.youtube.com/watch?v=pmbIo3xFSlU (vir dubbelkoor)
JOHANN WALTER (1496-1570) https://www.youtube.com/watch?v=hCTQ-FJ6sAQ
JOHANN PACHELBEL (1653-1706) https://www.youtube.com/watch?v=wlToFi6W3QQ
      JOHANN HERMANN SCHEIN (1586-1630) https://www.youtube.com/watch?v=FbsFaumrN4E
5.   Verwerkings van die koraalmelodie vir solo-orrel:
L.A. DI CHIARA (geb. 1969) https://www.youtube.com/watch?v=0ikqspc1STY
FRANZ TUNDER (1614-1667) https://www.youtube.com/watch?v=S_EkHbM9o0k
GEORG BÖHM (1661-1733) https://www.youtube.com/watch?v=YZ5ooOUAUz8
DIETRICH BUXTEHUDE (1637-1707) https://www.youtube.com/watch?v=MAtk5i1u6lc
JS BACH (1685-1750) https://www.youtube.com/watch?v=59pZMq9rT_8
TELEMANN (1681-1797) https://www.youtube.com/watch?v=hlbWUy92YPY
6.   SAMUEL SCHEIDT – Christ ist erstanden orrelsolo https://www.youtube.com/watch?v=zXSXrW6uqIY
7.   ARVO PÄRT (geb. 1935) – Christ with me (vir gemengde koor a cappella)
Inligting: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Deer%27s_Cry_(Pärt)