Datum: 27 Mei 2018

Teksgedeelte: 2 Kor. 13:1-13 |