Sewe Weke VI – Entrepreneurs van Hoop….. sug saam met die skepping