MOEDERGEMEENTE SE REKENINGBESONDERHEDE

REKENINGNAAM:
NG Kerk Stellenbosch
BANK:
Nedbank (Business Winelands)
TAKKODE:
149821
REKENINGNOMMER (Tjek):
1498043232

Kliek hier om internasionale en/of kredietkaartbetalings te kan doen via ons Givengain platform.

Skandeer hieronder vir Snapscan:

Snapscan Moederkerk