Dominees spreek elke Sondag die seën van die Here uit – wat beteken dit? Hoe werk God se seën – van my vriende sal getuig en sê God het hulle geseën? Seën Hy alle mense?

Mens hoor dikwels die sinnetjie: ons is geseën / ek is geseën:

+ En dan verwys ouers na die geboorte van hulle nuwe baba.

+ Of jongmense verwys na wonderlike geleenthede, of werksaanbiedinge

+ of ouer mense verwys na hulle gesondheid.

Wat gebeur is: Ons verbind die betekenis van “ons is geseën ” met die goeie dinge wat ons in die lewe beleef en ontvang en waarvoor mens dankbaar is.

Maar, wat van hulle wat in hierdie tyd daagliks hulle werk verloor, wat van hulle wat nie kon kom studeer nie, wat nie die geleenthede kry nie, wat van hulle wat nie vanaand in ‘n droë en warm bed kan gaan slaap nie, wat van hulle wat vanaand bitter eensaam en alleen is?

Is hulle nie geseën nie? Het hulle dalk die seën van God gemis?

Word sommiges geseën en ander nie en wat beteken die seën dan?

Dit is van die moeilike vrae in die lewe wat ons maar sukkel om te verstaan, maar ek het tog gewonder waarvan praat Paulus as hy in die tronk in Rome sit (nie langs ‘n kampvuur in die Wildtuin of saam met vriende om ‘n glasie rooiwyn kuier nie) en sê:

“Aan God die Vader, van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! Hy het in Christus ons geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is.” Efesiërs 1

Hierin sien ons die tipiese Joodse gebedsvorm – die “berakah”: Die algemene uitroep van lof aan God met die motivering dat ons deur God geseën is.

En dan vanaf vers 4-14 wys Paulus hoe hierdie seën lyk, wat dit is, as hy basies 7 redes gee:

1. Ons is geseën, want ons is deur God gekies (4) – God is die enigste Persoon wat my kies, ongeag wie en wat ek is. By die werk word ek gekies omdat ek die kwalifikasies het of die ervaring het. Vir my studies word ek gekies omdat ek die punte het, in my verhoudings word ek gekies omdat ek ‘n goeie vriend of vriendin is. Maar God se seën aan my is dat ek deur Hom gekies is, nie op grond van wie of wat ek is nie, maar op grond van hoe en wie en wat God is.

2. Ons is geseën, want ons is as sy kinders aangeneem – Hy is vir ons ‘n hemelse pa en ‘n ma. (5) Ek is nie gekies as nog ‘n nommer nie, maar spesifiek as sy kind. En dit sê iets van hoe God oor ons voel en hoe Hy oor hierdie verhouding met ons voel: Dat Hy vir ons ‘n Vader en ‘n Moeder wil wees, wat wil sorg en wil help en wil lief hê.

3. Ons is geseën want, Hy gee vir ons sy genade om van te leef. (6) Miskien sê die lied van U2 “Grace” dit die mooiste: “Grace is a thought that changed the world…. What once was hurt, what once was friction, what left a mark, no longer stings because Grace makes beauty of ugly things. Grace finds goodness in everything, finds beauty in everything.

4. Ons is geseën want, ons is gered en vergewe.(7) Juis hierin vind ons die grootste genade. Dat ons deur die bloed van Christus vergewe word van al die sonde, van al die verkeerde dinge in ons lewe en nie omdat ons enige iets hiervan verdien nie.

5. Ons is geseën want ons het insig in God se plan vir hierdie wêreld verkry. (9) Ons leef nie maar net nou vir die oomblik asof daar geen betekenis in is nie. Ons kan leef met die wete dat ons in God se hande is en dat hy met ons lewens op pad is. My en jou lewe het doel en betekenis in God se hande.

6. Ons is geseën want ons is God se eiendom. (13) Ons is deel van God se volk, die kerk, en jy dra ‘n paspoort in jou sak wat anders lyk. Jy is ‘n burger van die hemel!

7. Ons is geseën, want ons is erfgename van God (14) En die eerste deposito van hierdie erfenis is reeds in ons lewens gedeponeer as waarborg dat die res sal volg. Ons het reeds die Heilige Gees as die waarborg daarvan ontvang.

Wat ‘n ongelooflike seen:

1. Jy is deur God gekies!

2. Jy is sy kind!

3. Jy leef uit Sy genade!

4. Jy is gered en vergewe!

5. Jy het insig in God se plan!

6. Jy is God se eiendom!

7. Jy is ‘n erfgenaam van God!

Dit is waarmee God ons seën!! En miskien was dit ook juis Paulus se doel om aan die mense in Efese te sê: God seën ons almal – Jood en nie Jood met hierdie ongelooflike seen!

TERUG NA GELOOFSVRAE