JOHAN VAN DER MERWE
–  Visionêre leierskap
–  Publieke kerkwees
–  Pastoraat gevestigde lidmate
–  Personeelontwikkeling
–  Kommunikasie en stelsels

johan@moederkerk.co.za
021 883 3458 (w)
082 940 3319 (sel)

 

 

 

RICHARD VAN WYK
–  Visionêre leierskap studentebediening
–  Pastoraat studente
–  Jeugweke

richard@moederkerk.co.za
021 883 3458 (w)
082 905 7278 (sel)

 

 

 

 

JAN VAN ZYL
–  Familiebediening
–  Geloofsvorming kinders en tieners
–  Gestuurdheid
–  Ekumene

jan@moederkerk.co.za
021 883 3458 (w)
082 871 3155 (sel)

 

 

 

 

MARIÉ BRITZ
–  Pastoraat gevestigde lidmate
–  Kleingroepe gevestigde lidmate
–  Geloofsvorming gevestigde lidmate
–  Jong volwassenes

marie@moederkerk.co.za
021 883 3458 (w)
084 5151 629 (sel)

 

 

 

 

IRÉNÉE HEYNS
–  Studentebediening
–  Pastoraat studente
–  Studente Kleingroepe
–  Studente Aksies
–  Kommunikasie studente
–  Musiekbediening

irenee@moederkerk.co.za
021 883 3458 (w)
083 461 8564 (sel)