EREDIENSTE:

MOEDERKERK: Sondag 09:30

Prediker: Johan van der Merwe

MOEDERKERK:
Klassieke Erediens

Sondag 28 Julie 09:30

Prediker: Irénée Heyns

Tema: Handelinge – Waag om kerk te wees

Teks: Handelinge 8:26-30

HOFMEYRSAAL:
Informele Erediens

Sondag 28 Julie 09:30

Prediker: Angelique Havenga

Tema: Handelinge – Waag om kerk te wees

Teks: Handelinge 8:26-30

TIENERKERK:
Tienerdiens

Sondag 28 Julie 17:30

Prediker: Lionel Hutton

KRUISKERK:
Informele Erediens

Sondag 28 Julie 18:00

Prediker: Angelique Havenga

Tema: Handelinge – Waag om kerk te wees

Teks: Handelinge 8:26-30

Wat’s nuut?