EREDIENSTE:

MOEDERKERK: Sondag 16 Junie 09:30

Prediker: Marié Britz

Teks: 1 Sam 16:1-13

EREDIENSTE:

MOEDERKERK: Sondag 23 Junie 09:30

Prediker: Jan van Zyl

Teks: Job 38:1-11

EREDIENSTE:

MOEDERKERK: Sondag 30 Junie 09:30

Prediker: Angelique Havenga

Teks: Markus 5:21-43 & Klaag 3:22-33

EREDIENSTE:

MOEDERKERK: Sondag 7 Julie 09:30

Prediker: Johan van der Merwe

Teks: Esegiël 2:1-10 & Psalm 123

Wat’s nuut?